Sprawy - lista zadań do wykonania

Widok "Sprawy" służy do wyświetlania i zarządzania zadaniami do wykonania np. wznowienia polis, płatności lub sprawy inne w zadanym okresie czasu. W jednym oknie można:

  • wysyłać do klientów SMS, email, utworzyć pismo
  • wznowić polisę
  • dodawać notatki do spraw
  • przydzielać sprawom prowadzących agentów - zarządzanie pracami pracowników biura
  • dodawać sprawy inne np. kontakt z klientem w sprawie oferty 
  • sprawy można filtrować (zakończone/niezakończone) dodatkowo wyświetlać daty badań technicznych pojazdu lub urodziny klientów
    Przeczytaj szerszy opis w INSTRUKCJA.PDF pkt. 9 oraz obejżyj film instruktażowy dostępny poniżej. 


Rys.1 Sprawa związana ze wznowieniem polisy - klient poinformowany telefonicznie

Film: SPRAWY - zadania do wykonania Film: SPRAWY - zadania do wykonania