Opis wersji programu AgentM6

Wersja START - wersja jednostanowiskowa przeznaczona dla małych multiagencji

Wersja zawiera podstawowe funkcje programu i umożliwia wprowadzenie i rozliczanie prowizji tylko dla jednego agenta. W dowolnym momencie można zmienić wersję na wyższą PRO lub NET dopłacając różnicę w cenie, można także przenieść dane na serwer zewnętrzny - ONLINE przechodząc na opłatę abonamentową.
Dane zapisywane są na komputerze użytkownika w katalogu programu (domyślnie dysk C:/AgentM6)

 

Wersja PRO - pełnofunkcjonalna wersja jednostanowiskowa z możliwością wprowadzenia dowolnej ilości użytkowników - agentów

W dowolnym momencie można zmienić wersję na wyższą  NET dopłacając różnicę w cenie, można także przenieść dane na serwer zewnętrzny - ONLINE przechodząc na opłatę abonamentową.
Dane zapisywane są na komputerze użytkownika w katalogu programu (domyślnie dysk C:/AgentM6)

 

Wersja NET - pełnofunkcjonalna wersja wielostanowiskowa pracująca w sieci lokalnej (dowolna liczba komputerów w jednym biurze)

Oprócz programu AgentM6 na jednym z komputerów w biurze instaluje się dodatkowy program serwerowy. W przypadku tej wersji dane wprowadzane na komputerze A będą widoczne na pozostałych komputerach B,C,D itd. i odwrotnie. Użytkownikom można odbierać dostęp do danych (np. aby nie widzieli klientów/polis wprowadzonych przez innych agentów). Dane można przenieść na serwer zewnętrzny - ONLINE przechodząc na opłatę abonamentową.
Dane przechowywane są na komputerze użytkownika w katalogu serwera  (domyślnie C:/AgentM6serwer)

 

Wersja ONLINE - pełnofunkcjonalna wersja wielostanowiskowa z bazą przechowywaną na serwerze zewnętrznym

Dostęp do bazy odbywa się z dowolnej lokalizacji przez Internet. Z tej wersji może korzystać dowolna liczba użytkowników wnoszących miesięczną opłatę abonamentową za utrzymanie serwera. Dane wprowadzane na komputerze użytkownika A będą widoczne na komputerach pozostałych użytkowników B,C,D itd. i odwrotnie. Użytkownikom można odbierać dostęp do danych (np. aby nie widzieli klientów/polis wprowadzonych przez innych agentów). Technologia przetwarzania danych w wersji ONLINE umożliwia szybkie pobieranie, wyszukiwanie i filtrowanie nawet gdy w bazie jest kilkaset tysięcy polis, obok ilości danych prędkość działania programu zależna jest od szybkości łącza internetowego uzytkownika. 
Dane będa przechowywane na serwerach firmy OKTAWAVE
i wymagają podpisania umowy powierzenia danych osobowych (szerszy opis w funkcjach RODO). Oktawave jest polskim dostawcą usług chmurowych, posiadającym wymagane certyfikaty dotyczące bezpieczeństwa z serwerownią zlokalizowaną w Warszawie. Więcej informacji o certyfikatach bezpieczeństwa, zgodności z RODO i komunikatami KNF dostępne jest na stronie https://oktawave.com/pl/firma/informacje-prawne

 

Sprawdź wydajność programu w wersji ONLINE z bazą testową zawierająca 10 tysięcy klientów i 20 tysięcy polis.