Sposób 1 - przy użyciu zakładki WWW

W wersji z czerwca 2022 roku dodaliśmy zakładkę WWW - jest to przeglądarka stron internetowych Microsoft Edge. 

Można w niej otworzyć stronę portalu Towarzystwa (lub dowolną inną stronę) i wklejać dane podświetlonego w AgentM6 klienta/polisy za pomocą Prawego Przycisku Myszki:
ppm.jpg

AUTOUZUPEŁNIANIE - przy wklejaniu danych (jak na obrazku powyżej) AgentM6 zapamiętuje jaki rodzaj danych był wklejany w poszczególnych polach. Przy kolejnej kalkulacji AgentM6 sam uzupełni dane po kliknięciu na pole Lewym Przyciskiem Myszki lub przy przechodzeniu między polami klawiszem Tab na klawiaturze. Zapamiętywanie i Autouzupełnianie działa tylko dla pól tekstowych. Inne pola np. lista wyboru, kalendarz czy zaznaczanie należy wypełnić ręcznie.

Zakładka zawiera dostęp do kilkunastu portali:

logowanie

logowanie Dla wersji wielostanowiskowych umożliwia logowanie wspólnym loginem i hasłem logowanie Umożliwia logowanie osobistym loginem i hasłem logowanie Lista pobranych polis PDF z możliwością podglądu i wczytania ich do bazy

W oknie konfigurcji można dopisać do poszczególnych portali loginy i hasła - są one wtedy umieszczane w bazie danych i dodatkowo szyfrowane (poza istniejącym szyfrowaniem samej bazy).  Dopisanie loginów i haseł w umożliwi automatyczne logowanie do portali, krok ten można pominąć i wpisywać dane logowania ręcznie.  
Kontrola dostępu do automatycznego logowania i haseł do portali dostępna jest dodatkowo w Słowniki -> użytkownicy -> uprawnienia. 

W  oknie konfiguracji za pomocą przycisków + i - można dodać adres dowolnej innej strony:
konfiguracja

Film: WWW - autouzupełnianie kalkulacji Film: WWW - autouzupełnianie kalkulacjiSposób 2 - przy użyciu okna ułatwiającego kopiowanie danych do kalkulatorów

Aby przyśpieszyć kopiowanie danych osoby i pojazdu do kalkulatorów celem wyliczenia składki AgentM6 umożliwia wyświetlenie tych danych w osobnym oknie. Funkcja dostępna jest w górnym menu Narzędzia -> Okno ułatwiające kopiowanie danych do schowka.

Otworzy się okno zawierające dane klienta i pojazdu przypisanego do podświetlonej polisy, okno z tymi danymi pozostaje zawsze na wierzchu, przy każdej danej jest przycisk kopiowania co ułatwia wklejanie danych do kalkulatora.

okno latwego kopiowania


Film: Okno łatwego kopiowania danych Film: Okno łatwego kopiowania danych