Histora zmian

2024-05-08 wersja: 5.24.5.8

 • poprawione zapamiętywanie nazw polis w oknie tworzenia raportu
 • pod prawym klawiszem myszki na zakładce WWW dodana możliwość wstawienia numeru polisy i numeru tel. komórkowego w postaci 9 cyfr
 • w szablonach email dodana możliwość wstawienia sumy ubezpieczenia oraz danych z pól dodatkowych (użytkownika) zawartych na polisie
 • na zakładce "Polisy" dodana opcja do eksportu na dysk dokumentów zaznaczonych w tabeli
 • na zakładce "Raporty" dodana opcja eksportu do formatu CSV
 • dodana możliwość składania podpisu w aplikacji SkanerM6 (na urządzeniu mobilnym) i przesłania tego podpisu bezpośrednio do dokumentu w programie AgentM6
  szerszy opis dostępny jest na stronie dotyczącej aplikacji SkanerM6

   

 

Dodano lub uaktualniono szablony odczytu PDF dla:

- TUZ - komunikacja1
- TUZ - Bezpieczny Dom
- Warta - Flota
- Uniqa - komunikacja krótkoterminowe
- Compensa - Voyage II
- Interrisk - Auto+
- UNIQA - komunikacja9
- PZU - OC Zawodowe
- PZU - komunikacja Auto
- ErgoHestia - OC trenerzy i instruktorzy
- UNIQA - komunikacja1

 

 

 

2024-01-30 wersja: 5.24.1.30

 • w wersji Online dodano łatwą ścieżkę uruchamiania bazy z kopii lokalnej.

  Kopię bazy w wersji Online może pobrać administrator w górnym menu Narzędzia -> Administracja -> Zapisz kopię bazy
  (należy wpisać nazwę pod jaką ma być zapisany plik kopii oraz miejsce zapisu na lokalnym dysku komputera)

  Aby wczytać kopię lokalną należy w oknie logowania AgentM6 kliknąć ikonę z kluczykiem i w zakładce "Podgląd kopii bazy danych" wskazać plik z zapisaną kopią.
  Program Online z uruchomioną lokalną kopią bazy pozwala tylko na przeglądanie danych - nie można ich zmieniać ani dodawać nowych danych.
 • w konfiguracji danych dodatkowych (w oknie edycji danych polisy) dodana możliwość włączenia wyświetlania pola na liście polis
 • zmieniona procedura tworzenia e-maila do wysyłki programem pocztowym
 • zwiększone do 5 wyświetlanie numerów telefonów dodatkowych klientów w głównej tabeli osób

Dodano lub uaktualniono szablony odczytu PDF dla:

- Compensa - Gospodarstwo rolne III
- ErgoHestia - Biznes1
- Europ assistance - CUK ASS
- Inter Polska - technik dentystyczny
- Inter Polska - psycholog
- PZU - Wojażer
- Warta - Komunikacja 6 (działa od wersji 5.23.3) 

2023-10-06 wersja: 5.23.10.6

 • poprawka do wersji 5.23.9.22 usuwająca problem z pobieraniem plików (PDF i innych) na zakładce WWW

2023-09-22 wersja: 5.23.9.22

 • w opcji filtrowania polis dodana możliwość filtrowania przez podanie daty pierwszej rejestracji pojazdu oraz przez rok produkcji pojazdu
 • w filtrowaniu osób dodana 2 nowe kryteria: osoba nie posiada polisy ze wskazanej grupy oraz osoba nie posiada polisy ze wskazanego TU
 • na zakładce "Sprawy" dodana możliwość filtrowania spraw przez wybór agenta(ów) który przypisany jest do osoby w sprawie (przypisanie agenta do osoby jest w zakładce "Administracja, powiadamianie" w oknie edycji osoby)
 • na zakładce WWW dodano pod prawym przyciskiem myszki możliwość wklejania numeru telefonu komórkowego
 • dodane nowe uprawnienie "Edycja tylko własnych osób/polis (dla obcych tylko podgląd)" umożliwiające przyznanie agentowi możliwości edycji własnych osób/polis i dostęp do podglądu osób/polis innych użytkowników
 • poprawiono przypisanie sprawy do osoby (dotyczącej daty badań technicznych pojazdu) po przeniesieniu polisy do innej osoby
 • poprawione sortowanie kolumn na zakładce "Sprawy" (polskie znaki diakrytyczne)
 • dodana możliwość edycji szablonu wydruku kartoteki klienta
 • w opcjach wystawiania faktur dodana opcja "w polu "Wystawił" wstawiaj dane zalogowanego użytkownika i zablokuj edycję tego pola" (opcja jest aktywna tylko dla użytkowników posiadających uprawnienia administratora)
 • w oknie kopiowania danych do schowka rozbite zostało pole "Nazwisko/nazwa" na "Nazwisko" i "Firma"
 • na zakładce "Obsługa klienta" dodana opcja do włączenia/wyłączenia wyświetlania wpisów przeterminowanych
 • w opcji naliczania prowizji agenta przez podanie współczynnika dodana możliwość wprowadzenia wyjątków od współczynnika domyślnego (wyjątki definiowane są dla wybranych TU)
 • dodana opcja do otwierania strony UFG do sprawdzenia OC (obok ikonki otwierania strony historiapojazdu.gov.pl)
 • dodana możliwość przeciągania plików (np. z eksploratora plików windows, załączników) do tabelki "Dokumenty klienta" oraz do tabelki "Dokumenty" w oknie polisy. 

  Dodano lub zaktualizowano szablony odczytu pdf dla:
  Agro - Bezpieczny Pojazd
  Allianz - podróż
  Balcia - Auto Pakiet
  Compensa - komunikacja 22089 broker
  Dallbogg - komunikacja (działa od wersji 5.23.3)
  ErgoHestia - życie
  ErgoHestia - polisa E7
  EUROINS - komunikacyjna 2
  Generali - Podróż
  Generali - NNW wychowankowie placówek oświaty
  HDI - komunikacja 9
  Inter Polska - pielęgniarki
  Inter Polska - dla fizjoterapeuty
  Inter Polska - zawód medyczny
  Inter Polska - protetyka
  Inter Polska - ratownik
  Inter Polska - lekarz nieruchomości
  Inter Polska - dla studentów pielęgniarstwa
  LINK4 - komunikacja3
  PZU - komunikacja Auto
  TUZ - polisa DUK
  UNIQA - komunikacja7
  Uniqa - OC przewoźnków
  Warta - Travel
  Warta - Flota
  Warta - Komunikacja 5
  Warta - Komunikacja 6 (działa od wersji 5.23.3)
  Warta - Życie dla Ciebie i Rodziny
  Wefox - komunikacja
  Wiener - Auto

2023-03-29 wersja: 5.23.3.29

 • w oknie odczytu polis PDF dodano zakładkę z podglądem pliku PDF
 • w oknie odczytu polis PDF dodano przycisk pobierania danych pojazdu z historiapojazdu.gov.pl

  Dodano lub zaktualizowano szablony odczytu pdf dla:
  Allianz - Mój Samochód - pakiet max (działa od wersji 5.23.3)
  Balcia - Auto Pakiet
  Compensa - komunikacja 22014 (działa od wersji 5.23.3)
  Compensa - Mienie od ognia
  ErgoHestia - komunikacja MF
  ErgoHestia - E1
  ErgoHestia - komunikacja Ergo Biznes
  ErgoHestia - komunikacja E7
  Generali - komunikacja
  Generali - Rolne
  HDI - komunikacja 9
  HDI - rolne
  LINK4 - komunikacja2
  MTU - komunikacja
  Proama - komunikacja
  PZU - Doradca
  PZU - OC Prywatne
  TUW - komunikacja SPS ALFA
  TUW - Rolne z Super Rolnik
  UNIQA - Dla mieszkalnictwa
  UNIQA - Gospodarstwo rolne & Zbiory
  UNIQA - komunikacja Auto&Przestrzeń
  UNIQA - komunikacja6 (działa od wersji 5.23.3)
  UNIQA - Twoje Miejsce
  UNIQA - travel
  Warta - Komunikacja 5
  Warta - Komunikacja 6 (działa od wersji 5.23.3)
  Warta - OC przewoźnika
  Warta - Dom Komfort
  Warta - Rolne
  Wiener - Auto

  Poprawny odczyt pdf może wymagać aktualnej wersji programu AgentM6

 

2023-02-14 wersja: 5.23.2.14

 • w opcji Plik->Eksport polis do pliku CSV dodany eksport daty badań technicznych pojazdu, agenta i wprowadzającego polisę
 • w opcji odczytu danych ze strony historiapojazdu.gov.pl dodany odczyt terminu ważności badań technicznych
 • w eksporcie zaznaczonych osób dodane pole rodzaj osoby (fizyczna/prawna)
 • przywrócone działanie opcji umieszczania zadań z wbudowanego kalendarza do kalendarza Google
 • w opcji podziału ryzyka na raty dodana możliwość zmiany zaokrąglania kwoty rat (domyślne ustawienie tej wartości można zmienić w opcjach programu)
 • w opcji wystawiania KP dodany przycisk "Wstaw numer KP do raty i zamknij" - zapisuje on numer KP przy racie i oznacza ratę jako zapłaconą

  Dodano lub zaktualizowano szablony odczytu pdf dla:
  - Warta - Smart Pakiet
  - Warta - Flota
  - Warta - Komunikacja 5
  - Warta - Dom
  - LINK4 - komunikacja krótkoterminowa
  - PZU - Auto5
  - Trasti - komunikacyjna
  - ErgoHestia - E1

  Poprawny odczyt pdf może wymagać aktualnej wersji programu AgentM6

2022-11-27 wersja: 5.22.11.27

 • W zakładce WWW dodano możliwość zapamiętywania i Autouzupełniania danych w formularzach np. kalkulacji składki.
  Opis i film instruktażowy dotyczący tej funkcji dostępny jest na stronie:
   https://agent.m6.pl/index.php/zakladka-www


   
 • W zakładce SPRAWY (pod prawym przyciskiem myszki) dodana możliwość wyświetlania pola Oznaczenie przy kliencie
 • W zakładce WWW (pod prawym klawiszem myszki) dodana opcja "Wklej ze schowka: xxx" (gdzie xxx stanowi podgląd zawartości schowka) 

  Dodano lub zaktualizowano szablony odczytu pdf dla:

  - PZU - Auto4
  - Generali - mieszkanie
  - Generali - firma

 

2022-10-07 wersja: 5.22.10.7

 • w Opcje->Konfiguracja program->zakładka E-mail dodana opcja: "pytaj o hasło w celu zaszyfrowania pliku PDF (w przypadku korzystania z opcji wysyłania e-maila z zakładki "Dokumenty"). Opcja pozwala na zaszyfrowanie wysyłanych plików PDF haslem.
 • w edycji szablonu emaila dodana możliwość wstawienia pól: "Zwrot Panie/Pani (w zależności od płci)" oraz "Imię (w wołaczu)". Pozwala to na wygenerowania tesktu np w postaci: "Panie Piotrze"
 • w filtrze polis dodane filtrowanie po rodzaju pojazdu
 • poprawki działania zakładki WWW 

  Dodano lub zaktualizowano szablony odczytu pdf dla:
  - Agro - Bezpieczny Dom
  - Wiener - Pakiet Podróż
  - Wiener - Na wszelki wypadek
  - Compensa - komunikacja 22089
  - Uniqa - Uniqalny Biznes
  - Warta - Ekstrabiznes plus

2022-06-24 wersja: 5.22.6.24

 • poprawione działanie zakładki WWW
 • do zakładki WWW dodana druga lista adresów portali. Aktualnie są 2 listy adresów stron: firmowa i osobista. Lista osobista jest przypisana do zalogowanego użytkownika. Każdy użytkownik ma swój zestaw adresów i danych do logowania. Lista firmowa to pojedynczy zestaw danych do logowania, dostępny dla wszystkich użytkowników, którzy mają włączone uprawnienie "WWW - dostęp do listy firmowej".
 • poprawiona edycja spraw z wpisanym etapem sprawy
 • informacja o pojawiających się błędach "Invalid pointer operation.", "Out of system resources.": z analizy przesłanych raportów mamy podejrzenie, że wynikają one z użycia skórki. Jeżeli są one dla Państwa mocno przeszkadzające, to mamy prośbę o sprawdzenie czy pomaga wyłączenie skórki (Opcje->Konfiguracja programu->Skórka-> --brak--) 

2022-06-05 wersja: 5.22.6.5

 • poprawione oznaczenie sprawy jako zakończona dla polisy wskazanej jako "Wznowienie polisy numer" w oknie wczytywania danych z pliku PDF.
 • poprawione działanie opcji przepisania polisy do innej osoby. Jeżeli korzystają Państwo z tej opcji to prosimy o zaktualizowanie programu i jednorazowe wykonanie opcji serwisowej "Narzędzia->Administracja->Serwis->Sprawdź przypisanie osób do polis w sprawach"
 • dodana nowa zakładka WWW, która pozwala na otwieranie stron Towarzystw Ubezpieczeniowych i wklejanie danych z bazy AgentM6, bezpośrednio do pól formularzy, za pomocą prawego przycisku myszki. Więcej informacji dostępne jest na stronie: 
  https://agent.m6.pl/index.php/zakladka-www

   
  Dodano lub zmieniono szablony odczytu pdf dla:
  - ErgoHestia komunikacja Ergo Biznes
  - PZU Auto
  - Wefox komunikacja
  - Compensa Rodzina 19044
  - Compensa komunikacja 22014
  - Compensa NNW szkolne
  - HDI komunikacja
  - Warta - komunikacja
  - Warta Dom komfort
  - Euroins komunikacja
  - Wiener 4 kąty

   

2022-01-28 wersja: 5.22.1.28

 • poprawiona korekta dat w sprawie po zmianie daty wznowienia na polisie
 • w menu dostępnym na zakładce "Płatności" (w oknie edycji polisy) dodana opcja "Oznacz pierwsze raty jako zapłacone w dacie raty"
 • w menu dostępnym na zakładce "Płatności" (w oknie edycji polisy) dodana opcja "Wstaw prowizję dla wszystkich ryzyk/rat"
 • dodana możliwość przepisania danych współwłaściciela pojazdu do głównych danych osób
 • w zakładce "Sprawy" dodana możliwość usuwania lub zakończenia jednocześnie kilku - zaznaczonych spraw

Od 1 stycznia 2022 KalkulatorM6 dostępny jest bez opłat dla:
- wszystkich użytkowników programu AgentM6 w wersji Online
- użytkowników AgentM6 w wersjach stacjonarnych (Start, Pro lub Net) z aktywnym dostępem do aktualizacji
KalkulatorM6 to narzędzie ułatwiające wpisywanie danych do kalkulatorów portali TU w celu wyliczenia i porównania składek OC.
Jest to przeglądarka internetowa Chrome zmodyfikowana w taki sposób by raz podane dane wpisały się automatycznie do wielu portali.
Oszczędź czas potrzebny na logowanie i wpisywanie tych samych danych do różnych kalkulatorów.
KalkulatorM6 dąży do wyliczenia podstawowej składki OC. Brakujące dane lub zatrzymaną kalkulację możesz uzupełnić ręcznie.
 Więcej informacji, film instruktażowy oraz formularz zamówieniowy dostępne są na stronie www.kalkulator.m6.pl 

Dodano lub zmieniono szablony odczytu pdf dla:
Pocztowe - komunikacja
HDI - komunikacja
Warta - komunikacja
Generali - Mój Dom
Uniqa - szkolne
Uniqa - dla mieszkalnictwa

 

2021-07-11 wersja: 5.21.7.11

 • UWAGA! W związku ze zmianami w bramce płatności TPay, osoby korzystające z tego sposobu doładowania np konta SMS, prosimy o aktualizację programu. Obecna wersja doładowań będzie działać do końca lipca 2021
 • dodane nowe uprawnienia "Edycja pola "Prowadzi" w danych sprawy", "Edycja pola "Notatki" w sprawie" i "Usuwanie notatek dodanych przez innych użytkowników"
 • w sprawach dodane pole "Etap" (można je włączyć na liście spraw). W trakcie definiowania słownika etapów można powiązać etap z kolorem - wtedy każda zmiana etapu zmieni też kolor
 • filtrowanie osób - dodane kryteria do wyszukania osób obchodzących urodziny
 • do okna kopiowania danych do schowka dodano pole "paliwo"
 • w opcji importu polis z xls, csv dodana możliwość określenia do której kategorii (majątkowa/na życie) mają być importowane polisy bez danych pojazdu
 • pod prawym przyciskiem myszki (w tabelce polis pod osobami) dodana możliwość zmiany rodzaju polisy (komunikacyjna/majątkowa/na życie/grupowa)
   
  Dodano lub zaktualizowano szablony odczytu polis z pdf:
  InterRisk - Biznes Pro Plus
  PZU - Gospodarstwo Rolne
  Wiener - Pakiet Agro2
  Warta - Ekstrabiznes plus
  Warta - Smartbiznes
  Inter Polska - dla lekarzy
  Allianz - komunikacja
  PZU - Auto
  UNIQA - komunikacja1
  HDI - komunikacja 5
  Warta - Komunikacja 3 

2020-11-17 wersja: 5.20.11.17

 • dodana opcja szybkiego skanowania dokumentów za pomocą telefonu i aplikacji SkanerM6 (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.m6.skaner2&hl=pl). 
  Film instruktażowy: https://www.youtube.com/watch?v=MN_y1VbsAEE 
 • w opcji anonimizacji danych klienta zastępowanie numeru polisy znakiem "X" jest teraz opcjonalne
 • w słownikach dodana opcja "Oznaczenia i kolory etykiet w kalendarzu" umożliwiająca modyfikację etykiet używanych w kalendarzu
 • w opcjach programu, zakładka "Powiadomienia" dodana opcja "Po wpisaniu nr-u tel. kom. włącz zgody na powiadomienie SMS-em o terminach". Włączenie tej opcji powoduje, że po wpisaniu numeru telefonu komórkowego w danych klienta, automatycznie zaznaczają się wybrane zgody na wysyłanie SMS-ów.
 • w oknie odczytu z PDF dodana mozliwość wskazania polisy wznawianej
 • dodany podział na 8 rat (rata co 3 miesiące; dla polis 2 letnich)
 • dodania do opcji raportów możliwość drukowania (w kolumnie uwagi) uwag z danych klienta

  Dodano lub uaktualniono szablony odczytu z polis PDF dla:
  ErgoHestia - komunikacja E1
  Balcia - komunikacja
  MTU - komunikacja
  Wiener - Pakiet Auto
  EUROINS - komunikacyjna 2
  TUW - komunikacja SPS ALFA
  ErgoHestia - komunikacja Kom F
  HDI - komunikacja 4
  AXA - komunikacja2
   
   
   

2020-08-04 wersja: 5.20.8.4

 • dodana mozliwość doładowania konta SMS za pomocą szybkich płatności TPay (w opcji sprawdzania stanu konta SMS)
 • w szablonach SMS dodana możliwość wstawienia ryzyk
 • w rozliczeniu prowizji z TU dodana opcja "Przy zapisie rozliczeń (do rat polis) ustaw rozliczenie z OWCA"
 • na dolnej belce, w widoku polis pod osobami, dodane wyświetlanie mocy pojazdu
 • poprawka (po zmianach w usłudze Google Kalendarz) działania integracji z kalendarzem Google
 • poprawka działania słownika ulic dla niektórych powiatów 
 • dodano lub zaktualizowano szablony odczytu polis pdf dla:
   Warta - Komunikacja
   Warta - Dom
   PZU - komunikacja
   LINK4 - Dom
   Allianz - Mój Dom
   HDI - komunikacja

2020-06-02 wersja: 5.20.6.2

 • dodana możliwość edycji daty wystawienia w formularzu KP
 • w danych pojazdu dodane pole "rodzaj nadwozia"
 • w opcji Sprawy->Poczta dodana możliwość przygotowania SMS-ów z wykorzystaniem własnego szablonu ("Przygotuj SMS-y dla zaznaczonych spraw z wyborem szablonu przez użytkownika")
 • w zakładce "Sprawy" dodano przycisk "Wykonano tel." wstawiający adnotację w polu "Wysłane SMS-y, maile, tel.". W opcjach programu (zakładka "Inne") dostępna jest opcja "po wybraniu opcji "Wykonano tel." (w sprawach) ustaw kolor sprawy na:", która pozwala na ustawienia koloru jaki otrzyma sprawa po kliknięciu na "Wykonano tel."
 • w opcjach programu (zakładka "Administracja") dodana opcja "szablony SMS przypisane do użytkowników". Jej włączenie powoduje że każdy definicje szablonów pamiętane są dla każdego użytkownika oddzielnie. Pozwala to na ustawienie różnych wzorów SMS-a np w zależności od tego w jakim oddziale pracuje dany agent/użytkownik.
 • drobne poprawki dotyczące stabilności działania
 • w menu "Narzędzia->Administracja->Usuwanie danych" dodana opcja "Usuń dokumenty dołączone do zaznaczonych osób" umożliwiająca usunięcie dokumentów z wybranego zakresu dat.
 • zmieniono lub zaktualizowano szablony odczytu z polis PDF:
  Proama - komunikacja
  Wiener - licencja transportowa
  PZU - OC Ogólne
  AXA - licencja transportowa
  Compensa - Firma 2
  Compensa - komunikacja 22014
  Compensa - komunikacja 22024
  ErgoHestia-  komunikacja MF
  MTU - komunikacja
  PZU - Auto
  Compensa - MultiZdrowie
  Warta - komunikacja
   

2020-02-25 wersja: 5.20.2.25

 • w menu pod prawym klawiszem myszki (w tabelce polis pod osobami) dodana opcja "Dodaj dokument do polisy (skan, pdf, dokument tekstowy itp)" umożliwiająca szybkie dodanie dokumentu do polisy bez otwierania okna polisy
 • poprawka dodawania KP (kwota liczona jest z sumy ryzyk a nie pojedynczego ryzyka)
 • w oknie tworzenia KP dodana opcja do edycji szablonu KP używanego do wydruku
 • dodane sortowanie szablonów pism w opcji dodawania dokumentu do osoby
 • dodana opcja podziału ryzyk na 10 rat płatnych co kwartał (COMPENSA RODZINNA 19044)
 • na zakładce "Polisy" dodana opcja wydruku zestawienia przefiltrowanych lub zaznaczonych polis
 • dodana opcja do wyboru jak ma działać pasek szukania: czy ma filtrować (jak dotychczas) czy szukać rekordów (wyboru można dokonać w opcjach programu, zakładka "Inne" -> "Działanie pola do wyszukiwania osoby:". Ustawienie "szukanie" nie zawęża widoku do znalezionych osób. Obok okna szukania pokazują się przyciski "Poprzedni" i "Następny" pozwalające na szybkie przemieszczanie się po znalezionych osobach.
   
 • dodane nowe uprawnienia: "Usuwanie notatek dodanych przez innych użytkowników" oraz "Dostęp do danych pojazdów odczytanych z dowodów rejestracyjnych przez innych użytkowników"
 • w słowniku nazw polis dodana opcja "Zmień wartości prowizji w sieci agentów dla ryzyk z zaznaczonych polis"
 • dodane automatyczne uzupełnianie słownika ulic w danych osoby. Po wprowadzeniu nazwy ulicy której nie ma aktualnie na liście zostaje ona dodana do słownika.
 • zmieniono lub zaktualizowano szablony odczytu z polis PDF:
  Allianz komunikacja
  Axa Twoje Miejsce
  Compensa komunikacja 22014
  Euroins komunikacja
  Generali Podróż
  Generali Rolne
  Generali komunikacja
  HDI komunikacja
  Link4 komunikacja
  MTU komunikacja
  PZU komunikacja
  PZU Uprawy
  TUW Bezpieczna Rodzina
  TUZ komunikacja
  UNIQA Dom plus
  UNIQA komunikacja
  Warta HDI komunikacja
  Warta Dom
  Warta Życie
  Warta Ekstrabiznes 

2019-08-27 wersja: 5.19.8.27

 • dodana nowa metoda odczytu kodu aztec z dowodu rejestracyjnego. Opcja dostępna jest pod ikonką:

  Odczyt kodu realizowany jest za pomocą aplikacji na telefon z systemem Android. Aplikacja o nazwie SkanerM6 jest do pobrania bezpłatnie ze sklepu Google Play. Po pobraniu aplikacji i jej uruchomeniu należy odczytać identyfikator urządzenia klikając na ikonkę w lewym górnym rogu:
   
  Odczytany identyfikator należy wprowadzić w programie AgentM6 klikając na przycisk:

  Po wykonaniu tych czynności urządzenie zostaje przypisane do użytkownika w programie AgentM6 i można rozpocząć skanowanie kodów.
  Szczegółowe informacje dostępne są w filmie instruktażowym na YouTube
 • dodana opcja podziału ryzyk na 36 rat
 • przy dodawaniu KP w polu "za co" dodana nazwa TU i nazwa polisy
 • w widoku osób dodana (do włączenia) kolumna "Oznaczenie"
 • w oknie kopiowania danych do schowka dodane pola NIP, REGON i PESEL dla współwłaścicieli oraz e-mail i data badań technicznych
 • w opcji redagowania treści maila dodane do wstawienia pola: "Współwłaściciele - pełne dane" (adres, NIP, PESEL, REGON) oraz "Osoby na polise"
 • w edytorze szablonu pisma dodane do wstawienia pole "Osoby na polisie"
 • w słowniku Towarzystw Ubezpieczniowych dodane pola "Menadżer" i dodatkowe pola do wpisania numeru telefonu i adresu e-mail
 • opcja eksportu dokumentów dołączonych do osoby/polisy pozwala teraz na eksport wszystkich zaznaczonych (z Shift lub Ctrl) plików. Jeśli zaznaczony jest więcej niż jeden dokument, to program pyta o katalog docelowy do zapisu. W przypadku zaznaczenia jednego dokumentu do eksportu należy wskazać katalog i ew. nazwę pliku.
 • dodana możliwość zaznaczenia (z Shift lub Ctrl) wielu polis (w dolnej części widoku osób) - co pozwala na jednoczesne przeniesienie ich do innej osoby.
 • dodane uprawnienie "Dostęp do zmiany agenta wystawiającego polisę" - jego wyłączenie skutkuje brakiem możliwości zmiany agenta wystawiającego polisę w przypadku edycji danych polisy
 • dodano lub zmodyfikowano szablony odczytu danych z polis PDF dla:
  Concordia - Mój Dom
  Generali - komunikacja 
  TUW - Bzpieczna Rodzina
  ErgoHestia - Podróż
  Allianz - Bezpieczny Biznes
  AXA - Twoje Miejsce - Dom
  AXA - Moto
  Warta - Ekstrabiznes Plus
  PZU - OC Zawodowe
  Gothaer - GoBiznes
  Gothaer - W podróży
  Concordia - Agro
  Concordia - Rolne
  TUW - komunikacja SPS ALFA
  Compensa - komunikacja
  Compensa -  Gospodarstwo rolne II
  Compensa - Mój dom II
  Compensa - Mój biznes
  Compensa - Voyage
  Compensa - NNW
  AXA - komnikacja
  PZU - Doradca
  Uniqa - OC przewoźnika
  Inter Polska - Dla lekarzy
  Inter Polska - Podmiot leczniczy
  InterRisk - Dom Max
   

2019-03-05 wersja: 5.19.3.5

 • w widoku osób (oraz na zakładce "Pojazd" w oknie edycji polisy) dodana opcja umożliwiająca wywołanie strony historiapojazdu.gov.pl z uzupełnionymi wartościami (o ile dane są wprowadzone na polisie). Strona otwierana jest w oknie specjalnej mini przeglądarki programu AgentM6 (a nie w oknie domyślnej przeglądarki), gdyż tylko wtedy mamy możliwość wypełnienia formularza.
   
   
 • dodana opcja pobierania danych klienta (firmy) z bazy danych GUS (na podstawie NIP lub REGON)
   
   
 • w oknie kopiowania danych do schowka dodane pole "Moc pojazdu" 
 • dodana opcja "Konfiguracja programu" -> zakładka "Inne" -> "podczas wznawiania polisy ustaw agenta takiego jak na polisie wznawianej" 
 • w opcjach raportów dodana możliwość włączenia drukowania numeru członkowskiego (w kolumnie "uwagi")

2019-02-05 wersja: 5.19.2.5

 • dodana opcja filtrowania osób kryterium "wielkość przypisu"  
 • skanowanie do formatu JPG z podajnikiem tworzy teraz tyle dokumentów ile było skanowanych kart 
 • w oknie kopiowania danych do schowka dodana możliwość ukrycia zbędnych pól
 • w filtrowaniu faktur do zestawienia, dodana możliwość wybrania nabywcy
 • wykonanie podziału ryzyka na raty (na zakładce "Płatności" w oknie danych polisy), przy wybranej płatności "gotówka" dla pierwszej raty, skutkuje teraz oznaczeniem że rata jest zapłacona  
 • dodane uprawnienie: "Dostęp do opcji anonimizacji danych klienta"
 • dla użytkowników wersji "Online" w menu "Wiadomości" dodany został dostęp do faktur wystawianych za utrzymanie serwera programu
 • w edytorze szablonów dokumentów dodane do wstawienia pole "poczta" z danych adresowych klienta
 • poprawka eksportu do PDF dokumentu wygenerowanego z szablonu (polskie litery)
 • dodane kolorowanie osoby na liście spraw zgodnie z kolorem jaki osoba ma w widoku osób
 • dodany podgląd szczegółów polisy na zakładce "Polisy" (raty, dane pojazdu, pole "Uwagi")
 • dodane uprawnienie: Edycja pola "data wprowadzenia" w oknie danych polisy
 • w narzędziu "Rozliczeniu prowizji z TU" dodana opcja "hurtowej" zmiany daty rozliczenia
 • dodane nowe uprawnienie "Dostęp do historii wszystkich wysłanych SMS-ów" - jego włączenie skutkuje wyświetlaniem wszystkich wysłanych sms-ów (po wybraniu "Wszystkie") niezależnie od tego jaki agent je wysłał
 • w widoku osób - sekcja "Raty" dodany wydruk formularza przelewu 

2018-11-20 wersja: 5.18.11.20

 • dodana możliwość zapisania wielu ustawień filtrowania polis przy każdym raporcie - ustawienia mogą być zapisane jako widoczne dla wszystkich użytkowników lub jako widoczne tylko dla zalogowanego użytkownika
 • dodana opcja (Opcje->Konfiguracja programu->zakładka "Inne"): po wybraniu formy płatności "gotówka" oznacz że rata jest zapłacona
 • dodana możliwość ustawienia koloru czcionki dla polis nie podlegających wznowieniu
 • dodany wydruk uproszczony listy spraw
 • dodana zakładka "Reklamacje" umożliwiająca ewidencję zgłaszanych reklamacji oraz generowanie pism na bazie zgromadzonych danych
 • dodane uprawnienia "Dostęp do archiwum raportów" (domyślnie wyłączone) i "Dostęp do archiwum raportów - tylko własne raporty" (domyślnie włączone)
  dodana opcja w menu "Narzędzia->Administracja->Codzienne przypomnienie o wykonaniu kopii" - jej włączenie generuje komunikat przy starcie programu przypominający o konieczności wykonania kopii bezpieczeństwa bazy danych. Z poziomu komunikatu można wykonać od razu kopię bazy.
 • w oknie filtrowania danych do raportów dodana możliwość filtrowania po polu "Komentarz" (z danych raty).
 • poprawiona opcja odzyskiwania hasła SMS-em dla wersji sieciowych.
 • na wydruku kartoteki klienta w kolumnie "Osoby na polisie" dodane drukowanie osób z zakładki współwłaściciele z danych pojazdu
 • na zakładce "Obsługa klienta" dodane oznaczenie dla spraw zakończonych

2018-09-24 wersja: 5.18.9.24

 • w słowniku nazw polis przy wprowadzaniu ryzyk dodana kolumna "Kolejność" która odpowiada za sortowanie ryzyk
 • na zakładce "Obsługa klienta" pod prawym przyciskiem myszki dodana opcja "Przepisz sprawę/notatkę do innej osoby"
 • w oknie sprawy powiększone pole na notatkę i dodana możliwość automatycznego wstawienia podpisu i daty
 • w opcji "Magazyn" dodana historia operacji i wydruk "POTWIERDZENIE WYDANIA DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA"
 • w oknie podziału na raty dodana możliwość wprowadzenia formy płatności
 • w filtrowaniu osób dodane kryterium "oznaczenie osoby"
 • w oknie edycji pisma z szablonu dodany eksport do PDF
 • przy wyszukiwaniu polisy np numerem rejestracyjnym podświetlenie ustawia się teraz na najnowszej polisie
 • nowa opcja "zakładka Inne"-> "Przy oznaczaniu wpłaty raty jako datę inkasa wstaw: datę terminu wpłaty, datę bieżącą"
 • wyszukiwanie na liście osób przeszukuje teraz również REGON
 • dodana opcja w generowaniu pism "tylko osoby bez wprowadzonego numeru telefonu komórkowego"
 • dodany raport zestawienie inkasa w rozbiciu na TU i oznaczenie polisy
 • dodana możliwość wydruku na zakładce "Kalendarz"
 • dodana możliwość wybrania (w "Słowniki->Kody pocztowe") domyślnej miejscowości jaka ma się wstawić po wpisaniu kodu w danych osobowych
 • poprawione wstawianie numeru telefonu agenta w szablonach SMS/e-mail
 • w opcji "Faktury" dodany raport "Zestawienie faktur"
 • na zakładce "Osoby" dodany wydruk etykiet adresowych oraz możliwość adresowania kopert dla zaznaczonych osób
 • dodany eksport danych z bazy do pliku CSV
 • na zakładce "Polisy" dodana możliwość wydruku informacji o polisie
 • dodana opcja serwisowa: Narzędzia->Administracja->Serwis->Napraw słownik ulic - poprawiająca słownik ulic których nazwa zaczyna się cyfrą
 • w kartotece klienta zwiększona ilość drukowanych informacji dla osób na polisie (adres, PESEL)
 • zmiany w odczycie polisy z pliku PDF - dodatkowe okno z wyborem szablonu odczytu 

2018-06-29 wersja: 5.18.6.29

 • w opcji generowania pism dodana możliwość generowania jednego pisma niezaleznie od ilości polis danego klienta. Do tego trybu (tryb zbiorczy) dodane zostały specjalne pola do wstawienia do dokumentu: "Tabelki do trybu zbiorczego" (np tabelka: data, numer polisy, TU i nazwa polisy, pojazd)
 • w opcji skanowania kodu z dowodu rejestracyjnego dodana możliwość wykorzystania jako kamery aplikacji na telefon z systemem Android (aplikacja dostępna bezpłatnie w sklepie Google Play pod nazwą AgentM6 Kamera)

 

 • dodana opcja generowanie etykiet adresowych (Poczta->Pisma)
 • w sprawach dodana możliwość podpinania dokumentów
 • w sprawach dodane pole "kolor"
 • dodana opcja "Archiwum raportów" (zakładka "Raporty")- każdy wygenerowany raport można zapisać teraz do archiwum.
 • z zakładki Poczta dodane przejście do zakładki osoby z ustawioną pozycją odbiorcy sms-a, e-maila czy pisma
 • w zakładce Poczta->SMS dodany raport "Rozliczenie sms-ów" wyświetlający liczbę wysłanych sms-ów w zadanym okresie w rozbiciu na użytkowników, oraz raport "Zestawienie"
 • dodany komunikat informujący o braku numeru polisy (przy próbie dodania polisy bez numeru)
 • dodane nowe opcje do włączenia do drukowania w polu "Uwagi" na raportach: oznaczenie polisy, nazwa TU, dwa wybrane pola z danych dodatkowych (np numer zielonej karty, certyfikat lub inne)
 • dodane nowe uprawnienie: Dodawanie dokumentów z szablonu
 • poprawione "przechodzenie" klawiszem Enter po polach na "dokumencie prowizyjnym"
 • w oknie dodawania danych współwłaścicieli dodana możliwość przepisania danych adresowych z danych ubezpieczającego
 • w oknie dodawania danych współwłaścicieli dodana kontrola poprawności numeru PESEL
 • w oknie ułatwiającym kopiowanie danych do schowka dodano pole numer telefonu
 • dodana opcja "Narzędzia - Administracja - Usuwanie danych - Usuń dołączone dokumenty z wygasłych polis" - przed usuwaniem program pyta się o datę, od której ma nastąpić operacja i żąda dodatkowego potwierdzenia
 • poprawka zapisu notatki w danych sprawy ("gubienie" polskich znaków)
 • wydruk z opcji "Rozliczenie prowizji otrzymanych z TU" zachowuje sortowanie takie jak ustawione w tabelce
 • w opcji "Poczta->Pisma" dodana kolumna "Data sprawy" - kliknięcie na nią pozwala na posortowanie pism w kolejności terminów (wznowień, płatności itp)
 • w filtrze polis i opcji przygotowania pism, sms-ów i emaili dodane pole "Rodzaj" umożliwiające filtrowanie rodzajem polisy (komunikacyjna, majątkowa, na życie)
   

2018-06-04 wersja: 5.18.6.4

 • w menu "Narzędzia" dodana opcja "Anonimizuj dane klienta". Opcja ta usuwa:
  - dane osobowe w danych klienta: nazwisko (zastępowane znakiem XXX), imię, nazwę firmy, ulicę, numer adresowy, miejscowość, pocztę, pesel, NIP, REGON, data urodzenia, numer D.O., datę wydania D.O., numer prawa jazdy, data wydania prawa jazdy, EKD, telefony, dane użytkownika, uwagi, szkody, nazwa skrócona, oznaczenie
  - dokumenty dołączone: do klienta, do polis klienta, do pojazdów w polisach klienta
  - dane polis: numer (zastępowany znakiem X), dane pojazdów, numer konta do wpłat, osoby dołączone do polis, dane użytkownika, uwagi
  Pozostawiane są dane dotyczące płatności, co umożliwia analizę przypisu (na wykresach, mapie i raportach).
  Ustawiana jest bezterminowa data zgody na przetwarzanie danych.
  Opcja wymaga uprawnień do edycji i usuwania danych.
 • w opcji "Okno ułatwiające kopiowanie danych do schowka" dodana możliwość kopiowania danych współwłaścicieli
 • do opcji dodawania polisy z pliku PDF dodane nowe szablony: AXA komunikacja i UNIQA koszty podróży
 • poprawiony import polis (dokumenty dołączone do polisy)
 • w raportach dodana możliwość filtrowania po oznaczeniu osoby
 • dodana walidacja numeru VIN
 • dodany podział na 3 raty (kwota 2/5, 2/5, 1/5)
 • kwota raty rozliczonej z TU wyświetlana jest z podkreśleniem (w prawym dolnym rogu zakładki "Osoby")
 • w opcji generowania SMS-ów dodany wybór: wszystkie raty lub druga i kolejne
 • w opcji raportów -> informacje umieszczane w kolumnie „Uwagi” dodane pole "nr konta"
 • w opcji wyszukiwania polisy dodana możliwość wpisania numeru dowodu wpłaty
 • dodane uprawnienie "Eksport/import polis"
 • w menu Opcje->Konfiguracja programu zakładka "Inne" dodana opcja "Wciskanie klawiszy w tabeli osób" która umożliwia wybór między natychmiastowym filtrowaniem a wyszukiwaniem osoby
 • w słowniku nazw polis dodana opcja umożliwiająca kopiowanie wybranej nazwy do innego TU (wraz z ryzykami i prowizjami)
 • dodane sortowanie wygenerowanych pism w korespondencji seryjnej po nazwie adresata
 • dodana opcja adresowania koperty w danych osobowych
 • w oknie edycji danych polisy dodane skróty klawiaturowe do przechodzenia między zakładkami
 • po wejściu w pole telefon komórkowy w danych osobowych kursor ustawiany jest za tekstem (+48) co pozwala na natychmiastowe wpisywanie numeru telefonu
   

2018-04-25 wersja: 5.18.4.25

 • w menu „Narzędzia” dodana opcja „Magazyn druków”. Numery polis wprowadzone na magazyn mogą być automatycznie zdejmowane ze stanu jeśli numer zostanie wprowadzony w czasie edycji polisy na zakładce „Dane dodatkowe” w polu zdefiniowanym jako „Magazyn druków”. W oknie definicji pola należy wprowadzić nazwy polis pod jakimi druk występuje w słowniku nazw polis. Np. jeśli w TU AAA druk jest wprowadzony pod nazwą ZK, a w TU BBB pod nazwą ZIELONA KARTA to należy obie te pozycje umieścić na liście definicji pola. Dzięki temu przy dodawaniu polisy (po wybraniu TU) podpowiadane będą właściwe numery polis z magazynu.
   

 • zmienione okno słownika polis

 • dodana możliwość skanowania kodu Aztec z dowodu rejestracyjnego w oknie edycji polisy. Jeśli zeskanowany numer rejestracyjny jest już wprowadzony to dane zostają uzupełnione o te zaczytane z dowodu.

 • w raportach dodane pole „Numer wykazu” i opcja umożliwiająca automatyczne wpisanie tego numeru do pola „Uwagi” przy każdej polisie objętej wykazem.

 • dodany raport „Wykaz ubezpieczonych pojazdów (wersja 3)”

 • dodany wykres „Potencjalna prowizja w ujęciu miesięcznym”

 • w menu „Narzędzia›Administracja” dodane opcje „hurtowego” oznaczenia zgody na przesyłanie SMS i korespondencji dla wprowadzonych osób
   

2018-04-14 wersja: 5.18.4.14

 UWAGA dla użytkowników wersji sieciowej (NET): ta aktualizacja wymaga również aktualizacji serwera

 • dodana możliwość wystawiania dowodów wpłat (KP)

 

 • dodany nowy wykres "Struktura sprzedaży w rozbiciu na TU"
 • dodana możliwość definiowania słownika dla pola "forma płatności"

 

 • poprawki błędów

2018-04-06 wersja: 4.18.4.6

 • dodana możliwość wpisania danych z głownej bazy osób na zakładce "Osoby na polisie" w danych polisy
 • dodana możliwość edycji słownika form płatności

 

 

 • w edycji danych użytkownika dodany podgląd i edycja daty ostatniej zmiany hasła
 • poprawiona edycja raty w opcji rozliczenia prowizji z TU
 • zmieniona logika dodawania pisma z szablonu do osoby: teraz generowany jest podgląd z możliwością wydruku i dopiero w nim podejmujemy decyzje czy dokument zapisac czy nie
 • w opcji skanowania dodany wybór czy plik ma być zapisany w formacie PDF czy JPG (uwaga: jpg pozwala na zapis tylko jednej strony skanu)
 • wpisanie daty inkasa ustawia znacznik "rata zapłacona"
 • w słowniku użytkowników dodana opcja "Przenieś" która pozwala na przeniesienie osób/polis/rat/spraw/notatek wybranego agenta do innego
 • dodany raport: przypis i inkaso w rozbiciu na miesiące
 • dodana możliwość edycji koloru osoby bezpośrednio w głównej tabeli osób
 • poprawki błedów - serdecznie dziękujemy za nadesłane raporty

2018-03-01 wersja: 4.18.3.1

 • zmienione wyświetlanie rat i dodane pod ratami okienko z uwagami zapisanymi w wybranej polisie (zaznaczony trójkącik rozwija listę rat z rozbiciem na ryzyka)

 

 • dodane wyszukiwanie polis po marce/modelu i numerze vin pojazdu
 • w opcji wczytywania polisy z PDF dodana możliwość automatycznego podłączenia wczytywanego PDF-a do polisy (do zakładki "Dokumenty")
 • pod prawym klawiszem myszki dodana opcja przepisania polisy do innej osoby

 

2018-02-27 wersja: 4.18.2.27

 • poprawki importu danych z poprzedniej wersji programu
 • dodany eksport faktur do formatu JPK_FA

2018-02-23 wersja: 4.18.2.23

 • poprawki znalezionych błedów (dziękujemy za nadesłane raporty)
 • dodane filtrowanie osób polem "uwagi"
 • dodane wyszukiwanie polis po polu "uwagi" 
 • w opcji tworzenia raportów dodana możliwość wskazania osoby i wygenerowania raportu tylko dla tej jednej wybranej osoby
 • poszerzone opcje tworzenia szablonów e-maili o możliwość dodania pól z bazy danych
 • dodana opcja wysyłania e-mali przez program pocztowy:
a) nowa zakładka w opcjach programu:

 

b) przycisk wysyłania e-maila programem pocztowym (w oknie edycji e-maila)

 

 

2018-02-08 wersja: 4.18.2.8

 • w raportach dodane opcje pozwalające na wybór zawartości pola "Uwagi"